AVUI PARLEM SOBRE LES ZEPIM & LIC


Les zones especialment protegides d'importància per al Mediterrani o ZEPIM són espais naturals marins o costaners que gaudeixen d'especial protecció medioambiental basada en el conveni de Barcelona. Es creen per a la protecció dels ecosistemes marins singulars al llarg del mar Mediterrani. Aquests espais es creen an el protocol acordat el 1995 pels països participants en el conveni de Barcelona i el 1996 a Montecarlo. Les condicions exigides per a incorporar aquests espais és que tinguin un paper important en la conservació de la diversitat biològica del Mediterrani; continguin ecosistemes característics de la zona mediterrània o disposin d'un especial interès per a la ciència, la cultura, l'educació o el gaudiment estètic. Per a ser declarada una zona com ZEPIM cal analitzar diferents aspectes específics: el seu caràcter excepcional; el seu nivell de representativitat natural i cultural; la seva diversitat; la presència d'hàbitats de gran importància per a espècies en perill, amenaçades o endèmiques; l'existència d'amenaces que puguin disminuir el valor ecològic, biològic, estètic o cultural de la zona, l'existència d'un procés de planificació i ordenació de la zona que compti amb un suport dels ciutadans; l'existència a la zona d'oportunitats de desenvolupament sostenible i l’existència d’un pla integrat de gestió costanera. Hi ha una sèrie d'obligacions en les ZEPIM: disposar d'un règim jurídic per a la seva protecció eficaç; disposar d’un pla de gestió i un programa de recollida de dades rellevants; establir una sèrie d'objectius i mesures de conservació i de gestió molt ben definides; disposar d’un òrgan de gestió amb prou dotació de recursos humans i ecoonòmics; com també d’un programa de vigilància contínua. Hi ha una sèrie d'aspectes específics que han de procurar les mesures de protecció: Vessaments o descàrregues de residus o altres substàncies que puguin afectar de forma directa o indirecta la integritat de la zona.  Anàlisis detallades per a la introducció o reintroducció d'espècies a la zona. Reglamentació d'activitats que puguin perjudicar o pertorbar les espècies, afectar negativament les característiques naturals, culturals o estètiques, o incidir de forma negativa en l'estat de conservació dels ecosistemes o espècies de la zona. Després també cal parlar dels Llocs d'Importància Comunitària (LIC) són tots aquells ecosistemes protegits a fi de contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres en el territori considerades prioritàries per la directiva 92/43/CEE dels estats membres de la Unió Europea. Aquests llocs, seleccionats pels diferents països en funció d'un estudi científic, passaran a formar part de les Zones d'Especial Conservació, que s'integraran en la Xarxa Natura 2000 europea.