DEMARCACIÓ DE COSTES DE LES ILLES BALEARS


Benvolguts amics, aquí teniu còpia de la carta que vàrem enviar el passat 18 d' abril de 2013 a la demarcació de costes de les Illes Balears: Ens dirigim a vostès per informar-nos sobre quines són les figures que contempla la llei sobre la protecció d’ espais marins.  La nostra associació, juntament amb altres entitats de Ciutadella i de Menorca entre les quals hi ha la confraria de pescadors del nostre municipi, vol engegar una plataforma ciutadana per protegir la zona de sa Farola i sa platja gran (àrea propera al port de ciutadella). Ports de les Illes Balears ens han informat que són vostès qui tenen autoritat sobre la làmina d’ aigua i com és normal la zona costanera. És tracta d’ una petita zona  d’ unes 30 ha.  al nostre parer (encara no científicament reconegut) molt malmesa,  sobre la qual  actuen diversos agents contaminants com el trànsit del port de ciutadella,  els grans vaixells de l’ espigó comercial, els residus pluvials abocats dins el canal salat, que desemboca a la platja gran i la sobrepesca que pateix la zona (tant de dia com de nit). La nostra petició és com han vist  si hi ha cap tipus de protecció legal per espais tant reduïts i segons si aquesta figura  no existeix,   els tràmits que s’ han de fer en la  conselleria / Direcció General / Ministeri  o altra Ens públic  per crear-ne una (Una espècie de micro àrea marina protegida).  Vos anirem informant.