FIGURES PER LA PROTECCIÓ D' UN ESPAI MARÍ.

Gràcies a la titulació marítima de patró per a la navegació bàsica de la CAIB ( i sobretot  al llibre que qualsevol de vosaltres pot comprar en una llibreria especialitzada o al BOIB nº 264 del 3 de novembre de 2007 que tots podeu consultar  a internet)  ja podem definir una mica més les diverses figures de protecció dels espais marins. Entre elles cal destacar: 1) Zona especialment protegida de importància pel Mediterrani (ZEPIM). 2) Després segons la UICN hi ha: Parc, Reserva natural, Monument Natural i paisatge protegit. 3) Lloc d' interès comunitari (LIC) que s' atén a directives Europees. 4) Per acabar tenim la Reserva marina (del ministeri d' Agricultura i Pesca) . Doncs ara tenim una mica més clar el camí que hem d' agafar. En pocs dies ens posarem en contacte amb la (UICN) Unió Internacional per a la Conservació de la Natura és l'organització mediambiental global més gran i més antiga del món, formada al 1948, té la condició d' entitat observadora a l' assemblea general de les Nacions Unides, conta amb més de 1200 entitats que la formen de més de 160 paisos, 11.000 científics voluntaris i aproximadament 1200 treballadors repartits en 45 nacions.