CATEGORIES DE PROTECCIÓ SEGONS LA UICN


Les categories de gestió d'àrees protegides de la UICN classifiquen les àrees protegides d'acord als seus objectius de gestió. Les categories són reconegudes pels organismes internacionals com les Nacions Unides i per molts governs nacionals com la norma internacional per a la definició i registre d'àrees protegides, pel que són cada vegada més incorporades a la legislació nacional. Sistema de categories d'àrees protegides. 1) Reserva natural estricta: Les àrees de categoria Ia són àrees estrictament protegides reservades per protegir la biodiversitat així com els trets geogràfics / geomorfològics en què les visites, l'ús i els impactes estan estrictament controlats i limitats per assegurar la protecció dels valors de conservació. Aquestes àrees protegides poden servir com a àrees de referència indispensables per a la investigació científica i el monitoratge. IB Àrea silvestre. Les àrees protegides de categoria Ib són generalment àrees no modificades o modificar de grans dimensions, que retenen el seu caràcter i influència natural, sense assentaments humans significatius o permanents, que estan protegides i gestionades per preservar la seva condició natural. 2) Parc nacional. Les àrees protegides de categoria II són extenses àrees naturals o gairebé naturals establertes per protegir processos ecològics a gran escala, juntament amb el complement d'espècies i ecosistemes característics de l'àrea, que també proporcionen la base per oportunitats espirituals, científiques, educatives, recreatives i d' visita que siguin ambiental i culturalment compatibles. 3) Monument o característica natural. Les àrees protegides de categoria III s'estableixen per protegir un monument natural concret, que pot ser una formació terrestre, una muntanya submarina, una caverna submarina, un tret geològic com una cova o fins i tot un element viu com una arbreda antiga. Normalment són àrees protegides bastant petites i sovint tenen un gran valor per als visitants. 4) Àrees de gestió d'hàbitats / espècies. L'objectiu de les àrees protegides de categoria IV és la protecció d'hàbitats o espècies concretes i la seva gestió reflecteix aquesta prioritat. Moltes àrees protegides de categoria 4 van a necessitar intervencions actives habituals per abordar les necessitats d'espècies concretes o per mantenir hàbitats, però això no és un requisit de la categoria. 5) Paisatge terrestre / marí protegit. Una àrea protegida en la qual la interacció entre els éssers humans i la natura ha produït una àrea de caràcter distintiu amb valors ecològics, biològics, culturals i estètics significatius, i en la qual salvaguardar la integritat d'aquesta interacció és vital per protegir i mantenir el àrea, la conservació de la seva naturalesa i altres valors.  6) Àrea protegida amb ús sostenible dels recursos naturals. Les àrees protegides de categoria VI conserven ecosistemes i hàbitats, juntament amb els valors culturals i els sistemes tradicionals de gestió de recursos naturals associats. Normalment són extenses, amb una majoria de l'àrea en condicions naturals, en què una part compta amb una gestió sostenible dels recursos naturals, i en què es considera que un dels objectius principals de l'àrea és l'ús no industrial i de baix nivell dels recursos naturals, compatible amb la conservació de la natura.