NOTÍCIES XARXA NATURA 2000

Aquest dies hem rebut molta informació la xarxa Red Natura 2000 (a nivell Europeu). Referent a la nostra Àrea Marina de la zona de sa Platja gran i sa Farola, la protecció que es pot ajustar més a aquesta zona és la LIC (és una figura jurídica molt potent, ve des de Europa, contra la qual no poden actuar ni el CIMe ni el Govern Balear ). Per declarar la zona com a Lloc interès comunitari hem de contactar amb la conselleria de medi-ambient del Govern. Presentar una memòria amb tot el material de suport que poguem.  Si  des de la CAIB (com és quasi normal) no ens fan cas, podem recórrer a Brussel·les (Europa)  directament. Com diem  la zona es pot declarar LIC marítim & terrestre (la zona de les pedreres i litoral de costa) té varis endemismes prou importants.  El projecte Life, on es podria emmarcar aquesta declaració de LIC, dona aproximadament un 50% de doblers pel desenvolupament d' accion de conservació en la zona,  el que suposa creació indirecta de llocs de feina.  Aquest projecte (LIFE) es du a terme en un temps de 4 a 7 anys. Després la gestió passa a ser del CIMe / Govern i és qui imposaria les mesures de protecció (contra sobrepesca / amarraments incontrolats i vertits urbans.  Com deiem abans per tirar per envant el projecte, cal fer una memòria i ajuntar tota la informació i entitats / empreses interessades  que poguem recollir. A Menorca hi ha pocs Lics i Europa ha posat algunes sancions perquè essent reserva de la Biosfera, no s' han posat en marxa gaire d'  aquestes zones d' especial protecció!.