PUNT D' INFORMACIÓ AMBIENTAL CAIB

El Punt d'Informació Ambiental (PIA) és el servei d'informació ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears. El servei va néixer l'any 2003 com a resposta a les necessitats d'informació ambiental detectades en la població, resident i turista, de les Illes Balears, que requereixi informació sobre medi ambient. Actualment, l'accés públic a la informació ambiental és un dret regulat, en l'àmbit internacional, pel Conveni d'Aarhus; en l'àmbit europeu, per la Directiva 2003/4/CE, i en l'àmbit estatal, per la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient (que incorpora les directives 2003/4/CE i 2003/35/CE). En aquests moments i per qüestions de reestructuració del servei posem a la vostra disposició els següents mitjans de contacte: telèfon gratuït: 900 15 16 17. Correu electrònic: pia@dgqal.caib.es. L' atenció presencial: Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic (C/ Gremi Corredors, 10. Polígon de Son Rossinyol).