CONTROL DELS FONDEJOS SOBRE LES LIC MARÍTIMES

Curiosa i significativa iniciativa del la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, a través de l’empresa pública ABAQUA (Agència Balear d’Aigua i Qualitat Ambiental),  que des de el passat agost de 2011 vol restablir el servei de vigilància a les nou zones del litoral balear considerades LIC (lloc d’interès comunitari) amb l’objectiu principal de protegir les prades de posidònia oceànica. Aquest servei, que serà prestat en l' agost i setembre, pretén informar i conscienciar els usuaris d’aquest tipus d’embarcacions de la importància de preservar el fons marí i de l’obligació de fondejar en zones d’arena.  Cinc barques i els seus respectius patrons vigilaran les nou zones considerades LIC. En concret, tres embarcacions vigilaran les quatre zones de Mallorca (Cala Blava, Portopetro, Pollença i Sant Elm), una les dues zones de Menorca (Fornells i Tamarells-Illa d’en Colom) i una altra les tres zones de les Pitiüses (Ses Salines, a Eivissa; i Badia de s’Algar i Caló de s’Oli, a Formentera). A més, a les Pitiüses també s’afegirà una altra barca d’Espais de Natura. Totes les embarcacions estaran coordinades pel Centre de Coordinació de Neteja del Litoral d’ABAQUA.  Els patrons d’aquestes embarcacions facilitaran tot tipus d’informació a les embarcacions que pretenguin fondejar en aquestes zones sobre la importància ecològica de la posidònia, així com de les zones d’arena on poden fondejar. Sempre que sigui necessari, aniran acompanyats d’un agent de medi ambient, responsable de la zona, per que sancioni la mínima infracció mediambiental contra la posidònia oceànica.  El conseller Biel Company confia que aquesta mesura ajudi a preservar les zones LIC del litoral balear, de manera que pugui compaginar-se el fondeig recreatiu que en aquestes dates es produeix en les illes amb la màxima protecció possible de les prades de posidònia oceànicaitat Ambiental, i s'efectuarà fins a mitjans de setembre. La nostra pregunta és: podrà  també aquesta empresa pública vigilar si escau  en sa Platja Gran i sa Farola dels fondejos incontrolats i de la pesca si aquesta es prohibeix a la zona? Prest ho sabrem!