VISITA MEDIAMBIENT AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Benvolguts amics i amigues. Dissabte dia 8 de Març,  sobre les 10.00h, membres dels dos agrupament promotors (Federico Pareja i Maria Claret) de la ZEC Platja Gran, ens reunírem amb en Xavier Cardona, tècnic de medi-ambient de l' ajuntament de Ciutadella per parlar sobre el projecte de protecció de la zona marina de sa Platja Gran i sa Farola.  El projecte li agradà molt i ens va ajudar a entendre i conèixer la problemàtica i feina que es fa des de el nostre ens públic en defensa de la zona esmentada. La titularitat de la zona, els vessaments dins del canal salat quan hi ha pluges torrencials, el número de barques fondejades a l' estiu, la  posidònia, la  col·locació de les boies, les papereres, els fems i la seva recollida,  la pressió humana a les platges i molts d' altres fets i dades varen omplir la hora sencera la qual ens va dedicar. Amb l' acord de que sol·lcitarem la col·locació d' un cartell (que no hi és) que recorda als turistes i usuaris de la platja les normes de seguretat (entre les quals) hi ha que no es  pot pescar a una zona de bany i l' enviament del dossier a la  seva cap i regidora de governació la Sra. Joana Mari Pons.