EL CONSUM RESPONSABLE

Hi ha una sèrie de mesures que poden adoptar els consumidors amb la finalitat de contrarrestar el fet mateix de la sobrepesca. Greenpeace ha publicat una guia on es contenen consells que van en aquest sentit: Aprofitament del peix. Sobretot en les ciutats es tendeix a l'ús d'aliments precuinats, en l'elaboració dels quals s'eliminen com desfets part dels ingredients, com són els caps de peix, tentacles, etc., que poden aprofitar-se perfectament en moltes receptes. El més aconsellable és comprar sempre el peix fresc, i així emprar totes les seves parts, llençant el menys possible. Fins i tot les sobres poden servir per a alimentar a les nostres mascotes. Amb tot això, disminuirem la pressió compradora, i per tant serà necessari pescar menys.Rebuig dels animals inmadurs. Moltes espècies de peixos i mariscs té regulat una grandària mínima, de manera que no es capturin animals que àdhuc no s'han pogut reproduir. En els països desenvolupats, encara que els controls no són tot l'estrictes que seria de desitjar, pot considerar-se que els animals que es venen en les llotges han passat els controls de talla necessaris. Però això no ocorre en països en vies de desenvolupament, i a més en tots els llocs es poden realitzar vendes directes il·legals a bars i restaurants, amb el risc que així s'incompleixin les normes sobre animals inmaduros. És un deure els consumidors denunciar sempre a les autoritats la presència d'animals per sota els mínims en els centres de consum.Triar animals capturats amb mètodes selectius. En el cas en què es tingui informació sobre el mètode de pesca utilitzat, és preferible triar les captures realitzes amb sistemes selectius, que són menys nocius per als ecosistemes marins. A la llarga, això pot incentivar la recuperació de mètodes de captura molt selectius que avui han caigut en desús per la competència comercial d'altres més intensius. Triar animals salvatges preferiblement als d'aqüicultura. Els animals engreixats en granges ingereixen moltes substàncies artificials que ajuden a mentenerlos sans i a incrementar el seu pes l'abans possible (antibiòtics, pesticidas, fungicidas...). A més, per cada quilogram de peix de granja que s'aconsegueix cal subministrar entre els dos i els quatre quilos d'altres peixos, el que fomenta la sobrepesca d'espècies que no es capturaven. En canvi això no és aplicable al cultiu de musclos i altres mariscs, que són perfectament sostenibles.