AVUI PARLEM DE MORRUDA


La morruda, auradeta o oradeta ( Diplodus puntazzo) és un peix teleosti de la família dels espàrids i de l'ordre dels perciformes freqüent a la Mediterrània. Si expliquem la seva morfologia, aquest animal pot arribar als 60 cm de llargària total. Aspecte molt semblant al sard però té la boca més aguda i protràctil (a més de ser petita i obliqua), i 10-12 bandes transversals negres, molt marcades. El cos és oval, alt i bastant comprimit lateralment. El cap és còncau i el tret més característic n'és el morro punxegut. Les aletes dorsal, anal i caudal tenen vores de color negre. Els incisius es troben orientats cap endavant. La dorsal és única. Les pectorals són llargues i punxegudes. Les pèlviques i l'anal són curtes. La caudal és escotada. És de color gris platejat amb una taca negra en el peduncle caudal. La caudal és de color negre. Si parlem sobre la seva reproducció, és un peix hermafrodita proteràndric. Es reprodueix durant la tardor. Els ous (que fan 85 mm) i les larves (1,7 mm quan eclosionen) són planctònics. Els alevins formen bancs i, a mesura que creixen, es tornen solitaris.  Menja petits organismes bentònics animals (esponges, cnidaris, mol·luscs i gambes) i vegetals. És solitari amb els individus de la seua espècie, però és freqüent que acompanyi altres espàrids. Els joves són més costaners i gregaris que els adults. S'ha introduït a piscifactories ja que és el sard que creix més ràpid després de l'etapa juvenil.