AVUI PARLEM DE LA RABOSA!


La rabosa (Lipophrys canevae) és una espècie de peix de la família dels blènnids i de l'ordre dels perciformes. Els mascles poden assolir 7,5 cm de longitud total. És ovípar. És un peix marí que viu entre 0-2 m de fondària. Té la part anterior del cos més alta que la part posterior. Els ulls són grossos i presenten una gran mobilitat. La boca és ínfera i petita. Poden tindre tentacles suborbitals o nasals. Les aletes més característiques són les ventrals ja que es troben modificades per recolzar-se en el fons. No tenen escames i la pell és mucosa. Presenten dimorfisme sexual: en general, els mascles són més grossos que les femelles. Algunes espècies són solitàries i territorials, i d'altres acostumen a formar petits bancs. Els mascles protegeixen els ous fins que eclosionen. Mengen crustacis bentònics, mol·luscs i d'altres invertebrats, algues o plàncton