JORNADES DE REFLEXIÓ & DEBAT SOBRE LA RdB de MENORCA

Bon dia. Aqui teniu unes interessants activitats que es duen a terme a Ferreríes sobre la RdB de la nostra illa. La declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera l’any 1993 va significar un canvi important per a la realitat socioambiental de l’illa. Al mateix temps, dins el programa MaB de la UNESCO Menorca va ser una de les primeres Reserva de Biosfera que abastava un territori físic i geogràfic de manera integral, no només considerant els ambients naturals. També formava part d’ella tota una societat humana i totes les activitats que en ella s’hi desenvolupen. L’objectiu d’aquest nou enfocament era que en la seva gestió hi prengués una participació activa la població local, que la societat assumís com un valor afegit positiu aquesta declaració. Cada cinc anys l’Institut Menorquí d’Estudis organitza unes jornades de revisió sobre l’estat de la Reserva de Biosfera de Menorca en les que s’exposen els coneixements que es tenen dels diferents aspectes que la caracteritzen. En les darreres jornades (2013) es commemoraven els 20 anys de la declaració. Les conclusions van posar de manifest que en Algunes aspectes els resultats no eren positius i que hi quedava feina per fer. On hi ha més percepció que la el desenvolupament de la reserva de biosfera no acaba de consolidar-se és en l’aspecte social i institucional: identificació amb la societat, consideració integral del territori com a part de la declaració, implementació per part de la administració pública, etc. A diferència de les jornades anteriors organitzades per l’Institut Menorquí d’Estudis i el Consell Insular de Menorca, en aquestes no es pretén donar una visió científica i tècnica de les característiques i situació de la Reserva de Biosfera de Menorca, sinó que la seva finalitat es recollir la visió que en tenen els diferents col·lectius socials i sectors econòmics del municipi de Ferreries, com voldrien que es desenvolupés. A partir d’aquí es podria elaborar un pla d’acció que sigui assumible que faci de Ferreries un actor important en el desenvolupament de la Reserva de Biosfera de Menorca i a la vegada sigui també un impuls a la implementació de l’Agenda Local 21 al municipi. Per generar un debat més enriquidor i millor fonamentat també es proposa que a les jornades hi participin agents i representants externs a l’àmbit local que donin el seu parer sobre el desenvolupament de la RdB de Menorca i d’altres reserves de biosfera. La assistència i participació en les jornades seran completament lliures i sense necessitat de fer cap inscripció, tot i que aquelles persones que ho desitgin es podran registrar per deixar constància de la seva assistència. Per aconseguir que aquest esdeveniment tengui la màxima participació de la població local és important que es desenvolupin en una franja horària assequible per a la majoria de gent i que al mateix temps les sessions no es facin llargues. Per açò es proposa de fer jornades curtes, distribuïdes al llarg de tres dies en tres tandes i en una franja horària fora de la jornada laboral. Per facilitar la participació dels col·lectius i sectors socials es plantegen unes preguntes bàsiques, però sense que aquestes condicionin la intervenció de cada grup: Què és una Reserva de Biosfera? Què pensau de la Reserva de Biosfera de Menorca? Quina impressió en teniu? Com voldríeu que es desenvolupés la Reserva de Biosfera de Menorca? Com s’hi podria col·laborar des de Ferreries? Què hi podeu fer des del vostre sector o àmbit social? Ànims i a treballar!