AVUI PARLEM DEL BOGAMARÍ

Els equinoïdeus (Echinoidea) són una classe d'animals equinoderms, coneguts de forma genèrica com a eriçons de mar, garotes, garoines, paparinells o bogamarins. Són de forma globosa o discoïdal (dòlars de sorra), no tenen braços i tenen un esquelet intern, cobert només per l'epidermis, constituït per nombroses plaques calcàries unides entre si rígidament formant una closca, en què s'articulen les pues mòbils. Viuen en tots els fons marins, fins els 2500 metres de profunditat. Han estat molt abundants en diverses èpoques geològiques des de la seva aparició en el Silúric. Comprenen unes 950 espècies vives. El seu cos és de forma generalment globular, semblants a un globus irregular, i recobert de punxes mòbils més o menys gruixudes. La grandària de la «closca», anomenada testa pot estar entre 3 i 10 cm, segons les espècies. Els equinoïdeus se subdivideixen actualment en dues grans subclasses: els Perischoechinoidea i els Euechinoidea. Els equinoïdeus són animals bentònics que es desplacen lentament sobre el substrat marí gràcies a l'acció combinada dels peus ambulacrals i les espines mòbils. Els seus règims alimentaris són variats (herbívor, suspensívors, detritívors i uns pocs depredadors). La seva forma de reproducció és exclusivament sexual. El tractament davant una punxada serà extreure les pues, amb ajuda d'una agulla esterilitzada, netejar i desinfectar. En cas de no poder extreure fàcilment, caldrà estovar la zona amb aigua temperada i sal. Si així no fos possible la seva extracció, s'ha de recórrer a mètodes quirúrgics. També és convenient valorar la possibilitat d'administrar la vacuna antitetànica.