L'ESCAT

L'escat és una espècie de tauró que viu al fons mig colgat. Habitualment es troben en el fons sorrencs i fangosus des del litoral als 500 metres de fondària, encara que és més freqüent entre 50 i 100m.  Presenta un cos deprimit i ample, un cap gran i pla, les aletes pectorals s'expandeixen al costat del cap sense arribar a entresoldar-se pel davant, te dues aletes dorsals petites i endarrerides, no te aleta anal ni membrana nictitant. Respira apartir de cinc parells de fenedures branquials. Es de color canyella clar, amb taques brunes escapades de manera aproximadament simètrica per tot el cos. Es un tauró que aconsegueix els 160 ctms de longitid total.