AVUI PARLEM DE L' ESCORPORA!

L'escórpora de penyal (Scorpaena maderensis) és una espècie de peix pertanyent a la família dels escorpènids. Pot assolir 14 cm de llargària màxima (normalment, en fa 10). Cos oblong i rabassut. Cap gros, parcialment cuirassat i de color marró amb taques blanques. Aleta dorsal amb 12 espines, 9 radis tous i taques marronoses. Aleta pectoral amb taques fosques allargades. Les altres aletes presenten taques marrons i blanques. El cos és fosc amb algunes àrees pàl·lides. Té 24 vèrtebres. Té glàndules verinoses. Cal anar molt en compte amb aquest animalet. Viu entre 20-40 m de fondària, habita en fons rocallosos, sorrencs o fangosos, esculls de corall i algars de poca fondària Menja crustacis i peixets els quals captura gràcies al seu increïble mimetisme. Aquesta espècie s'adapta a viure bé en captivitat i formen part del comerç internacional de peixos d'aquari.