REUNIÓ AJUNTAMENT DE CIUTADELLA 2016

Amics de la Mar amb 3 representants i Escoltes de Sant Antoni Maria Claret amb un,  s'han reunit el 15 de Juny de 2016 amb els regidors  de Mediambient (Sr. Juaneda)  i Cultura (Sra. Marqués)  de l' ajuntament de Ciutadella per parlar sobre el projecte de l' Area Marina Educativa i la conservació de patrimoni històric i cultural de Ciutadella. Els membres de les entitats han sol·licitat informació sobre fonts de finançament pels projectes de conservació que les dues entitats impulsen i ajuda l' adhesió com a entitat col·laboradora del projecte de protecció de l' Area Marina Educativa, que recordem que ha ampliat una mica la seva dimensió i augmenta  per recomanacions científiques i jurídiques l' espai fins el clot de sa cera (Santandria) oferint una major protecció a la Biodiversitat i un major aprofitament turístic i social. Doncs a l' espera de reunir-se per primer cop amb el Conseller de Mediambient del CIMe seguir parlant del tema. Agraïm molt la col·laboració de tots els i les socis/es, famílies i  totes les entitats  que impulsen aquest projecte.