AVUI PARLEM DE LA SOBREPESCA

La sobrepesca és la pesca excessiva, realitzada per l'home, ja sigui sobre peixos o mariscs. La sobrepesca té a més efectes devastadores sobre els ecosistemes, que van més enllà de l'impacte directe que s'exerceix en les espècies capturades, doncs una variació notable i sobtada del nombre d'exemplars d'una espècie pot exercir una pressió intolerable en el seu mitjà ecològic. Per exemple, si s'eliminen la majoria de les truites d'un riu, les carpes es col·locaran en una situació predominant que impedirà indefinidamente el reestablecimiento de la població de truites.  La sobrepesca no és un fenomen nou, però va anar en el segle XX quan va començar a amenaçar al planeta en el seu conjunt. Afecta tant als recursos pesquers com a l'entorn (esculls, qualitat de les aigües, eliminació del plàncton). L'increment de la pressió pesquera per part dels països rics va desplaçant als pescadors locals de les seves fonts tradicionals de captura, el que redunda tant en l'empobrecimiento de les zones on els pescadors locals ja no pesquen, com al fet que la població autòctona perdi una font d'aliment moltes vegades fonamental per a la seva subsistencia. La creació d'esculls artificials i la gestió racional de les captures pot permetre la conservació de les espècies actuals, i fins i tot la recuperació d'aquelles esgotades per a l'explotació comercial. En canvi l'acuicultura ha de sotmetre's a profunda revisió, doncs en moltes ocasions resulta contraproduent. L'actitud responsable dels consumidors al triar els aliments que compren pot ser també fonamental, doncs és en definitiva la pressió dels compradors la causa que peixos i mariscs siguin posats a la seva disposició en els mercats, i per tant seleccionar espècies adients i exemplars no inmaduros pot ser la clau perquè no es produeixi sobrepesca.