REUNIÓ AMB EL CLUB NÀUTIC CIUTADELLA

Feia anys que teníem pensat reunir-mos amb la junta i sobretot president del C.N.C. per exposar el tema de la protecció de la platja Gran i Sa Farola. Doncs sembla que aquestes setmanes d' agost de 2017 veurem el nostre somni complert! Vos fem a mans el correu electrònic que els hi vàrem adreçar fa uns dies. L' agrupament Escolta Sant Antoni Maria Claret, el qual treballa  des de el voluntariat amb fillets/es  d' ençà el 1993. Vàrem estar parlant ahir mateix amb vostè i remetem aquest correu amb una mica d' informació sobre el projecte de protecció marina amb el qual treballem juntament amb els nostres joves i adolescents.  Des de fa una anys juntament amb altres entitats el·laborem una proposta de protecció integral d'una  petita zona marítim - terrestre que compren des de la Cala de la Farola fins aproximadament la punta del clot de sa Cera (Santadria).  Les 9 entitats que estalonen el projecte, Amics de la Mar de Menorca, Gob Menorca, ADE Escoltes de Menorca,  CCO Ciutadella Antiga, la  SHA Martí i Bella, la Confraria de Pescadors de Ciutadella, A.E. Sant Antoni Maria Claret, A.E. Federico Pareja, i la Protectora d’ Animals de Ciutadella creiem que aquesta protecció aportarà beneficis  econòmics i turístics  i alhora socials i humans a bona part de la zona de Ponent de la nostra illa.  En aquesta proposta però hi manca el suport i vist i plau final  d' una de les entitats amb més pes específic i renom de tota Menorca (i podem dir de Balears també) el Club Nàutic Ciutadella. El seu  suport s' entén  per a tots  nosaltres com a imprescindible.  Nosaltres som defensem la pesca com a  professió, esbarjo i pràctica esportiva que fomenta la relació harmònica i natural  amb el medi marí, però també entenem que la zona que volem protegir està molt castigada i al final esdevé protegida i gràcies a les seves mínimes dimensions permetrà el normal ús de la badia pels  socis de la seva entitat i sobretot esdevindrà una recurs molt apreciat que repoblarà la badia  en un termini mig de temps i suposarà un augment en número, espècies i dimensions en les captures per a tots els pescadors (tal com passa en la reserva Marina del Nord de Menorca).   Després d' anys de feina, moltes reunions i treballs el CIMe ens argumentà el passat Juny de 2016  que  per mor del colossal  volum de feina que presenten els tècnics de la CAIB autoritzats per  a treballar en l' àmbit de les reserves Marines,  l' única manera (més ràpida i efectiva) de protegir la zona abans descrita és  la figura de Reserva Marina i que cal  que nosaltres mateixos (les entitats) redactem el projecte per a la nova creació d' una Reserva marina al Ponent de Menorca.  Havent parlat amb  els tècnics i regidora de l' Ajuntament de Ciutadella per una banda, amb el director Insular de Medi -ambient (Sr. Miquel Truyol) i amb un dels tècnics de Recursos Pesquers de la Direcció General de Pesca del Govern el senyor Antoni Grau (adjuntem els documents que ho avalen) hem pre-acordat amb l' Universitat de les Illes Balears  la redacció del projecte  mitjançant el treball final de curs d' un alumne del Màster d' Ecologia Marina d' aquesta prestigiosa universitat, projecte que donaria figura jurídica i suport a la protecció d' aquest emblemàtic espai marí.   Esperem que vostès ens ajudin a deixar una mica millor l' espai de terra i mar que ens ha tocat habitar.  En nom dels joves i les entitats a qui representem, gràcies per la feina que vostès fan envers el mar i les persones.