Entitats

Anem a conèixer les entitats que donen suport a la iniciativa de Protecció de la Zona Marina de sa Platja Gran i sa Farola. Escoltes de Menorca (Plaça Reial nº10 de Maó 07702)  és una ONG i associació  que pertany a ADE MSC. Que es dedica a la educació no formal basada en el mètode Escolta de fillets/es de 8 a 18 anys. Tot i que ja hi havia hagut agrupaments escoltes a l'illa, l'associació actual fou fundada el gener de 1971 amb el nom  d'Associació Diocesana d'Escoltisme de Menorca. Actualment compta amb 5 agrupaments amb més de 300 fillets (més de 700 pares i mares implicats) i quasi 100 monitors i responsables en actiu. Ens són part d' aquesta entitat els A.E. Sant Antoni Mª Claret (carrer Pere Cortés) i l' A.E. Federico Pareja (carrer Sant Sebastià) els dos de Ciutadella. Es Calcula que hi ha més de 30 milions d' Escoltes repartits arreu de 210 paisos.  La Protectora d’Animals de Ciutadella, és una associació independent, sense ànim de lucre, que treballa per la defensa dels drets dels animals i el seu benestar. Amics de la Mar de Menorca és una associació sense ànim de lucre que neix de la societat civil i viu dels seus propis recursos amb les quotes dels socis. Va iniciar la seva singladura el juny de 1990. Els podeu trobar a la caseta de comandància del Port de Ciutadella. Es dediquen a la promoció i pràctica de la Vela Llatina i a la defensa del mar tal i com el seu nom indica.  El GOB (Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa) és una associació ecologista sense ànim de lucre que treballa a les Illes Balears des de l'any 1973. La secció insular de Menorca es va crear el 1977 i actualment té més de 1.200 socis. També té seus a Mallorca, Eivissa i Formentera. El seu objectiu bàsic és ajudar a assolir una economia realment sostenible, el que implica necessàriament fer compatibles les activitats humanes amb els valors ambientals. La Confraria de Pescadors de Ciutadella és una corporació de dret públic que actua com a entitat  de consulta i col·laboració amb l'administració en aquells temes d'interès general per a promoure i impulsar els interessos pesquers públics. Al voltant d' aquesta confraria, s'hi apleguen la majoria de  armadors, pescadors  i mariners professionals de Ciutadella .Els podeu trobar al Pla de Sant Joan nº 20 de la nostra Ciutat. Estan en contacte amb les també associacions  de pescadors de Fornells i Maó. Varen prendre part directa amb la creació de la Reserva Marina del Nord de Menorca. El centre Comercial Obert Ciutadella Antiga . Que ajunta petites empreses del casc antic de Ciutadella hi podràs trobar: alimentació, bars, esports, estancs, farmàcies, floristeries, forns i pastisseries, fotografia, immobiliàries, joieries, llar, llibreries, mercat, moda, perfumeries, perruqueries, productes típics, regals, restaurants, sabateria, viatges i òptiques.. La darrera entitat que s' ha adherit al projecte és la Societat Històric Arqueològica Martí i Bella del Cercle Artístic.  Des dels seus inicis, la Societat Històric – Arqueològica “Martí i Bella” s’ha mogut en tres vessants: la divulgativa, mitjançant conferències, visites o publicacions especialitzades; la de la investigació, ja sigui per treballs de camp, estudi de materials d'excavació o l’organització anual de les Jornades de Recerca Històrica de Menorca; i la protecció del patrimoni històric, tasca desenvolupada amb rigor i independència.