Objectius

OBJECTIUS .Els objectius generals que es pretenen amb la creació d'aquest nou espai marí protegit dins la badia de Ciutadella són: Protegir la zona marítima de sa Platja Gran i sa Farola, preservant la biodiversitat del Ponent de Menorca. Aprofitar l' àrea marina com a zona Accessible i Educativa. Millorar l´Oferta Turística Complementaria (Esportiva i marinera). Complementar i potenciar la declaració de Reserva de la Biosfera de Menorca.Els objectius específics: Recuperació integral i millora d´un hàbitat  marí específic. Protecció  espècies marines  en perill.  Foment de l´Educació ambiental i pràctiques científiques. Augment de la riquesa marina en les zones annexes a la reserva (efecte vessament). Aturar la contaminació pel vessament de residus urbans a la zona (Canal Salat). El manteniment d´una zona de pesca específica per a tots els practicants en cas de condicions meteorològiques adverses en la resta de la illa. Defensa de la pesca com a pràctica lúdic - esportiva regulada i  eina d' integració social. Control i augment de Llicències de pesca recreatives. Control de número i mides de captures. Recuperació de  mitjans i pràctiques artesanes de pesca. Creació de llocs de feina. Trobau que val la pena? Nosaltres si. Les zones marines protegides han demostrat ser de gran utilitat per a la conservació de plantes, animals i hàbitats costaners i marins, així com per l' educació dels nostres fills i filles. La protecció de espais litorals suposa grans avantatges per a molts sectors, sobretot i en el nostre cas, el turístic, respecte a altres zones on es segueix degradant el medi litoral.  La proposta de creació de l' àrea marina educativa en la Platja Gran i Sa Farola,  té  en compte el pes econòmic de cada col·lectiu d'usuaris a l'hora de determinar els plans de gestió. Aquesta zona ha estat delimitada específicament per la pròpia Confraria de Pescadors de Ciutadella, gràcies a les seves reduïdes dimensions respecta tots els pescadors professionals i aficionats del municipi. Per acabar la protecció d' aquesta zona marina esdevé quasi necessària per contrarestar les efectes del trànsit d' embarcacions del Port de Ciutadella, la dels grans moviments dels vaixells del  Moll Comercial, els amarraments incontrolats  a la zona de sa platja gran a l' estiu,   i per la contaminació abocada pel Canal  Salat,  a més de la sobreexplotació que pateix la zona a qualsevol hora del dia podem dir que els 365 dies de l' any.  Cal protegir aquest espai, però també cal pensar en la pesca com a esbarjo, professió i eina de socialització per la qual cosa no s´ha de restringir una gran àrea si no al contrari, controlar i facilitar la seva pràctica en determinats llocs.


DELIMITACIÓ La zona delimitada pels propis membres de la Confraria de Pescadors de Ciutadella s' està estudiant i en breu es donarà una nova informació.  De moment 31,250 ha de superfície marina les quals inclouen    la Platja Gran i Petita, sa Cala des Frares, es racó de ses Gallines, Cala'n Busquets i el Port de Ciutadella  (en el qual i per llei ja no es pot pescar). .  Esperam poder veure en pocs anys, pops, sípies, sargs, orades, tords, donzelles, ferrasses, crancs peluts, variades, salpes, sargs i sobretot que la fanerògama marina endèmica del mar Mediterrani Posidònia oceànica,  recuperi quasi tot el fons de reserva. Somiem també amb l´Anfós (Epinephelus marginatus), que arriba elevades densitats tant d'exemplars juvenils com individus adults en tots els racons de la Reserva Marina del Nord de Menorca. Finalment, dins dels crustacis si veim algun dia una cigala (Scyllarides latus), espècie de la qual s'ha percebut una notable recuperació de les seves poblacions dins de la Reserva Marina del Nord, que era víctima d'una captura massiva manual per pescadors submarins fins a la creació d'aquesta, alguna  (Maja squinado)  coneguda popularment com a Cranca o Cabra i  algun  Llomàntol o Gromàntil,  (Homarus gàmmarus) farem una festa i grossa!.  Agrair la col·laboració de la S.H.A. Martí i Bella per les fotografies antigues de la zona.